Kasım 29, 2023

TAVŞANLI BELEDİYESİ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN,

ile Yasemin Çavdar

Belediye Encümeninin 24.11.2023 tarih ve 45-282 sayılı kararı ile Meri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması yapılmasına karar verilenİlçemiz Ada Mahallesinde bulunan 185 ada 110 parsel numarasında 241,52 m2 alanlı, 841 ada 31 parsel numarasında 8643,49 m2 alanlı, 841 ada 32 parsel numarasında 4675,71 alanlı, 841 ada 121 parsel numarasında 620,30 m2 alanlı, 841 ada 215 parsel numarasında 23,59 m2 alanlı, 841 ada 216 parsel numarasında 40,88 m2 alanlı, 841 ada 217 parsel numarasında 195,05 m2 alanlı, 841 ada 218 parsel numarasında 208,03 m2 alanlı, 841 ada 219 parsel numarasında 256,46 m2 alanlı, 841 ada 283 parsel numarasında 270,42 m2 alanlı, 841 ada 284 parsel numarasında 14,81 m2 alanlı, 841 ada 285 parsel numarasında 101,76 m2 alanlı, 841 ada 286 parsel numarasında 218,66 m2 alanlı, 841 ada 293 parsel numarasında 27,36 m2 alanlı, 841 ada 295 parsel numarasında 8288,34 m2 alanlı, 841 ada 297 parsel numarasında 5583,72 m2 alanlı, 841 ada 299 parsel numarasında 6771,96 m2 alanlı, 841 ada 300 parsel numarasında 0,73 m2 alanlı (yoldan ihdas), 841 ada 301 parsel numarasında 0,26 m2 alanlı (yoldan ihdas), 841 ada 302 parsel numarasında 22,59 m2 alanlı (yoldan ihdas), 841 ada 303 parsel numarasında 6,47 m2 alanlı Toplam:36212,11 m2 alanda meri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18.maddelerine göre 208 nolu İmar Uygulaması, 24.11.2023 tarih ve 45-282 sayılı encümen kararı ile onaylanmıştır.
Bununla ilgili imar adası dağıtım cetvelleri, düzenleme ortaklık payı hesabı, parselasyon planı, proje ve diğer evrakların 27.11.2023 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosuna asılacaktır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.11.2023