Kategori: Yapı Kontrol Müdürlüğü İlanları

Aralık 30, 2022

Virane yapının yıkılması

Belediye Encümeni Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.         Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğünün 09.12.2022 Tarih ve 827 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü:         İlçemiz Dağçeşme Mahallesinde bulunan 2532 ada 13 parsel üzerinde bulunan mülkiyeti Hasan GÖNEN ve Cemil GÖNEN adlarına kayıtlı niteliği “Bahçeli Kargir İki Katlı Ev” olan taşınmazın  bakımsızlık nedeniyle […]

Ekim 14, 2022

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Sayı   : E-21574849-622.03-683/3587  14/10/2022 Konu : İlave ve Revizyon İmar Planı Hakkında     DAĞITIM YERLERİNE             07.10.2022 tarih ve 114 sayılı Belediye Meclisi Kararına göre yapılan UİP-43864940 ve NİP-43884022 plan işlem numaralı Belediyemiz İlave ve Revizyon İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile şehircilik planlama ilke ve esasları doğrultusunda incelenip uygun bulunmuş 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince […]