Kategori: Resmi Kurum İlanları

Şubat 26, 2021

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Müdürlüğümüzce satışına karar verilen Taşınmaz satış ilanı yazımız ekindegönderilmiştir. İlanın belediyemiz ilan vasıtaları ile satış tarihinden evvel ilan edilerek tanzim edilecek olan ilan tutanağının satış gününden evvel ilan edilerek tanzim edilecek olan ilan tutanağının satış gününden önce müdürlüğümüze teslim edilmesi, ayrıca satış ilanında belirtilen gün ve saatler arasında belediyemiz tellanın satış yerinde hazır edilmesi rica olunur.

Şubat 24, 2021

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü’nden

İşletme Müdürlüğümüzün 2021 yılı için geçerli olmak üzere 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2896 sayılı kanunla değişik 112, 113, 114 maddeler ve Ağaçlandırma Tazminatına esas Orman emvali birim fiyatları gösterir cetveller (Tazminata Esas Olmak Üzere Dikili Fidan Bedelleri Cetveli) cetvelleri aşağıda sunulmuştur.

Şubat 12, 2021

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENELERİ HAKKINDA BASIN BÜLTENİ

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince, ilimiz merkez ve ilçelerinde bulunan; TSE TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ 1- Akaryakıt ve LPG sayaçları, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, Adblue sayaçları ve akaryakıt hacim ölçek kapları, (Müracaatlar iki yılda bir Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı) 2-  Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar (Müracaatlar iki yılda bir Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı) 3- Tartım […]