Kategori: Resmi Kurum İlanları

Kasım 29, 2023

TAVŞANLI BELEDİYESİ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN,

Belediye Encümeninin 24.11.2023 tarih ve 45-282 sayılı kararı ile Meri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması yapılmasına karar verilenİlçemiz Ada Mahallesinde bulunan 185 ada 110 parsel numarasında 241,52 m2 alanlı, 841 ada 31 parsel numarasında 8643,49 m2 alanlı, 841 ada 32 parsel numarasında 4675,71 alanlı, 841 ada 121 parsel numarasında 620,30 m2 alanlı, 841 ada 215 parsel numarasında 23,59 […]

Kasım 29, 2023

TAVŞANLI BELEDİYESİ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN,

İller Bankası A.Ş. Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı’nın 19.10.2023 tarih ve 37307 sayılı yazılarında bahsedilen yüklenici UTTA Planlama Projelendirme Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan Belediyemiz 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.09.2023 tarih ve 7600 sayılı kararı doğrultusunda düzenlenmiş ve tarafımıza gönderilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi gereğince onama kararının alındığı, […]