Kategori: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Duyuruları

Kasım 19, 2020

Virane yapının yıkımı.

                  T.C.                                                                     T A V Ş A N L I         TAVŞANLI BELEDİYESİ                                                Tarih :23.10.2020                Encümeni                                                              Konu : Virane yapının yıkımı. Sayı :  41-364        Belediye Encümeni Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.         Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğünün 22.10.2020 Tarih ve 1134 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü:         İlçemiz Durak […]

Temmuz 26, 2020

Tavşanlı Belediye Başkanlığından

Belediye Encümeninin 17.07.2020 Tarih ve 28-251 sayılı kararı ile Meri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması yapılmasına karar verilen İlçemiz Ada Mahallesinde bulunan  mülkiyeti Cemal BOYACI, Rezan ÖZERDEM, Sevim SÖZEN ve Leman BOYACI adına kayıtlı 1082 ada 1parsel numarasında 415 m2 alanlı, 1082 ada 2 parsel numarasında 315 m2 alanlı, mülkiyeti Mürüvvet SALKIMCI adına kayıtlı 1082 ada 3 parsel numarasında 315 alanlı, mülkiyeti Fatma YAVUZ adına kayıtlı 1082 […]

Temmuz 1, 2020

Tavşanlı Belediye Başkanlığından

Belediye Encümeni Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır. Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 24.06.2015 Tarih ve 819 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü: Tavşanlı Kaymakamlığının 20.03.2018 Tarih ve 1069 Saylı yazılarına gereğince Belediyemiz Teknik Elemanlarınca yapılan tetkik sonucu İlçemiz  Muhtelif Cadde ve Sokaklarında bulunan bazı yapıların bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği,can ve […]

Temmuz 1, 2020

Tavşanlı Belediye Başkanlığından

Belediye Encümeni Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır. Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğünün 17.04.2020 Tarih ve 466 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü: İlçemiz Ulucami Mahallesi 72 ada 33 parsel üzerinde bulunan mülkiyeti Kamile AKSOY ve Hissedarları’na ait Avlulu Ahşap Ev vasıflı binanın bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği,can ve mal güvenliği açısından da […]

Temmuz 1, 2020

Tavşanlı Belediye Başkanlığından

Belediye Encümeni Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır. Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğünün 21.02.2020 Tarih ve 256 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü: İlçemiz Beyköy Mahallesi 1330 ada 1 parseldeki mülkiyeti Ahmet COŞKUN’a ait Avlulu Kagir Ev ve Kagir Dam ve Yıkık Kümes vasıflı yapının bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği,can ve mal güvenliği […]

Temmuz 1, 2020

Tavşanlı Belediye Başkanlığından

Belediye Encümeni Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır. Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 04.02.2015 Tarih ve 113 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü: İlçemiz  Kavaklı Mahallesi 12 ada 14 parseldeki mülkiyeti Şerife (Kirazoğullarından Hasan Karısı) Sayide (Kirazoğullarından) ve Hesna ZEYREK adlarına kayıtlı yapının bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği,can ve mal güvenliği açısından […]

Temmuz 1, 2020

Tavşanlı Belediye Başkanlığından

Belediye Encümeni Belediye Başkan Vekili Naci ERARSLAN’ın Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır. Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 21.06.2019 Tarih ve 777 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü: İlçemiz Ulucami Mahallesinde bulunan 87 ada 37 parseldeki mülkiyeti Hatice DURAL adına tapusunda Arsa vasıflı yapının ekonomik ömrünü tamamlaması bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği,can ve mal güvenliği açısından […]