Kategori: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Duyuruları

Eylül 6, 2022

TAVŞANLI BELEDİYESİ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’nden

“06.05.2022 tarih ve 75 sayılı Belediye Meclisi Kararına göre Tavşanlı Asri Mezarlığının Ekrem Ödemiş Bulvarı tarafında kalan kısmının Aile Mezarlığı olarak planlanması tamamlanmış olup Aile Mezarı satın almak isteyen vatandaşlarımızın Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelmeleri rica olunur.”

Temmuz 25, 2022

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

           Belediye Encümeninin 22.07.2022 Tarih ve 29-229 sayılı kararı ile Meri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması yapılmasına karar verilen İlçemiz Çukurköy mahallesi Şabandede mesire alanı ile Tavşanlı Kütahya Karayolu arasında kalan ve Belediyemizce ihalesi yapılan ekli listede ada/parsel m2’leri belirtilen Toplam: 674439,03 m2 alanda m2 meri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18.maddelerine göre 205 nolu İmar […]

Şubat 14, 2022

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Farika Porselen adına Fatih YEŞİLKIR’ın 30.12.2021 tarih ve 7276 numaralı dilekçesinde bahsedilen, İlçemiz Kayıköy 152 ada 3,4,5,6 ve 7 parsel numaralı parsellerde kurulacak sanayi tesisi için Sanayi Alanı olarak planlı imar adasının doğu, batı ve güneyinden 5’er metre Sağlık koruma bandı bırakılması ve imar planına işlenmesi ile ilgili 01.10.2010 tarih ve 10/91-5 sayılı meclis kararı alınmış ve imar plan tadilatı teklifi ile ilgili 21.01.2022 tarih […]

Şubat 8, 2022

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Ömerbey Toplu Konut Alanı içerisinde kalan İlçemiz Moymul Mahallesi 2362 ada 1 parsel numarasında 4499,45 m2 yüzölçümlü 1/1000 ölçekli uygulama imar planında T2 (Emsal:0,90 Yençok:2 Kat ) ticaret alanında kalan taşınmaz ile ilgili Ömerbey Toplu Konut Alanının, akaryakıt ve LPG alanı ihtiyacını karşılamak amacı ile taşınmazın bir kısmının Akaryakıt+LPG Alanı olarak planlanmasına yönünde plan tadilat teklifi ile ilgili 03.12.2021 tarih ve 114 […]

Şubat 7, 2022

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz Çukurköy Mahallesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesinde yer alan mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait 1672 Ada 1 Parsel numarasında 4049.01 m2 alanlı taşınmaz ile 1673 Ada 1 Parsel numarasında 4830.79 m2 alanlı taşınmazların kuzey kısmında kalan yapılaşmaya müsait olmayan 1910 m2 lik alanın Yeşil Alan olarak tadilatına karşılık 1674 Ada 1 Parsel numarasında 5179.07 m2 alanlı taşınmaz ile 1675 Ada 1 Parsel numarasında 3441.43 m2 alanlı […]

Ocak 31, 2022

İLAN     TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN     İlçemiz Çukurköy Mahallesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesinde yer alan mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait 1672 Ada 1 Parsel numarasında 4049.01 m2 alanlı taşınmaz ile 1673 Ada 1 Parsel numarasında 4830.79 m2 alanlı taşınmazların kuzey kısmında kalan yapılaşmaya müsait olmayan 1910 m2 lik alanın Yeşil Alan olarak tadilatına karşılık 1674 Ada 1 Parsel numarasında 5179.07 m2 alanlı taşınmaz ile 1675 Ada […]

Ocak 31, 2022

İLAN     TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN     Mülkiyeti Belediyemize ait Ömerbey Toplu Konut Alanı içerisinde kalan İlçemiz Moymul Mahallesi 2362 ada 1 parsel numarasında 4499,45 m2 yüzölçümlü 1/1000 ölçekli uygulama imar planında T2 (Emsal:0,90 Yençok:2 Kat ) ticaret alanında kalan taşınmaz ile ilgili Ömerbey Toplu Konut Alanının, akaryakıt ve LPG alanı ihtiyacını karşılamak amacı ile taşınmazın bir kısmının Akaryakıt+LPG Alanı olarak planlanmasına yönünde plan tadilat teklifi […]