İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı   : E-21574849-622.03-683/3587 14/10/2022
Konu : İlave ve Revizyon İmar Planı Hakkında  

 DAĞITIM YERLERİNE

            07.10.2022 tarih ve 114 sayılı Belediye Meclisi Kararına göre yapılan UİP-43864940 ve NİP-43884022 plan işlem numaralı Belediyemiz İlave ve Revizyon İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile şehircilik planlama ilke ve esasları doğrultusunda incelenip uygun bulunmuş 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onama kararının alındığı, Belediye Meclis Kararı ve eki tüm planların imzalanmak suretiyle onama işlemi tamamlanmış ve askıya çıkarılması kararı alındığından, ekteki ilanımızın bir ay içinde sık, sık Belediye hoparlöründen ilan edilmesi ve ilişikteki evrakların 1 ay süreyle Belediyemiz ilan panosunda asılması ve Belediyemiz internet sayfasında yayımlanması ayrıca eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıklar tarafından muhtarlık panosuna asılması hususunda;

            Gereğini arz ederim.

  Mustafa GÜLER
  Belediye Başkanı
  (e-imzalıdır.)