İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’nden

İLAN

   

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İller Bankası A.Ş., Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı’nın 22.09.2022 tarih ve 37908 sayılı yazılarında bahsedilen yüklenici Plato Planlama Teknik Danışmanlık Tasarım İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından hazırlanan Belediyemiz İlave ve Revizyon İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile şehircilik planlama ilke ve esasları doğrultusunda incelenip uygun bulunmuş ve tarafımıza gönderilmiş olup, planların 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onama kararının alındığı Belediye Meclis Kararı ve eki tüm planların imzalanmak suretiyle onama işleminin tamamlanarak, 07.10.2022 tarih ve 114 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören UİP-43864940 ve NİP-43884022 plan işlem numaralı İlave ve Revizyon İmar Planı Belediyemiz ilan panosuna ve ilgili mahalle muhtarlıklarının panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.

            İlgililere ilanen duyurulur. 14.10.2022