Şubat 7, 2022

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ile Ahmet Özyurt

İlçemiz Çukurköy Mahallesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesinde yer alan mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait 1672 Ada 1 Parsel numarasında 4049.01 m2 alanlı taşınmaz ile 1673 Ada 1 Parsel numarasında 4830.79 m2 alanlı taşınmazların kuzey kısmında kalan yapılaşmaya müsait olmayan 1910 m2 lik alanın Yeşil Alan olarak tadilatına karşılık 1674 Ada 1 Parsel numarasında 5179.07 m2 alanlı taşınmaz ile 1675 Ada 1 Parsel numarasında 3441.43 m2 alanlı taşınmazların güney kısmında kalan yol ve otopark alanının Küçük Sanayi Alanı olarak İmar Plan Tadilatı teklifi ile ilgili 02.10.2020 tarih ve 99 sayılı meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen, 07.01.2022 tarih ve 12 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-43386350 Plan İşlem Numaralı uygulama planı Belediyemiz ilan panosuna ve ilgili mahalle muhtarlığı panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.