Yazar: Ahmet Özyurt

Kasım 19, 2020

Virane yapının yıkımı.

                  T.C.                                                                     T A V Ş A N L I         TAVŞANLI BELEDİYESİ                                                Tarih :23.10.2020                Encümeni                                                              Konu : Virane yapının yıkımı. Sayı :  41-364        Belediye Encümeni Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.         Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğünün 22.10.2020 Tarih ve 1134 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü:         İlçemiz Durak […]