Temmuz 26, 2020

Tavşanlı Belediye Başkanlığından

ile Turgut Eren

Belediye Encümeninin 17.07.2020 Tarih ve 28-251 sayılı kararı ile Meri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması yapılmasına karar verilen İlçemiz Ada Mahallesinde bulunan  mülkiyeti Cemal BOYACI, Rezan ÖZERDEM, Sevim SÖZEN ve Leman BOYACI adına kayıtlı 1082 ada 1parsel numarasında 415 m2 alanlı, 1082 ada 2 parsel numarasında 315 m2 alanlı, mülkiyeti Mürüvvet SALKIMCI adına kayıtlı 1082 ada 3 parsel numarasında 315 alanlı, mülkiyeti Fatma YAVUZ adına kayıtlı 1082 ada 4 parsel numarasında 315 m2 alanlı, mülkiyeti Zeliha YILDIZ  adına kayıtlı 1082 ada 5 parsel numarasında 315 m2 alanlı, mülkiyeti Zeliha YILDIZ ve Musa YILDIZ  adına kayıtlı 1082 ada 6 parsel numarasında 301 m2 alanlı, mülkiyeti Bekir KURU, Ayşe KURU ve Menzile KURU adına kayıtlı 1082 ada 7 parsel numarasında 359,32 m2 alanlı, mülkiyeti Cemal BOYACI, Rezan ÖZERDEM, Sevim SÖZEN ve Leman BOYACI adına kayıtlı 1082 ada 8 parsel numarasında 436 m2 alanlı, mülkiyetleri Abdullah OKTAY adına kayıtlı 1082 ada 9 parsel numarasında 325 m2 alanlı, 1082 ada 10 parsel numarasında 320 m2 alanlı, 1082 ada 11 parsel numarasında 340 m2 alanlı, 1082 ada 12 parsel numarasında 360 m2 alanlı ve mülkiyeti Tavşanlı Belediyesi ve Abdullah OKTAY adına kayıtlı 1082 ada 13 parsel numarasında 567 m2 alanlı Toplam:4683,32 m2 alandameri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18.maddelerine göre 199 nolu İmar Uygulaması yine 17.07.2020 tarih ve 28-251 sayılı encümen kararı ile onaylanmıştır.

           Bununla ilgili imar adası dağıtım cetvelleri, düzenleme ortaklık payı hesabı, parselasyon planı, proje ve diğer evrakların 23.07.2020 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosuna asılacaktır.

           İlgililere ilanen duyurulur.23.07.2020