Temmuz 1, 2020

Tavşanlı Belediye Başkanlığından

ile Turgut Eren

Belediye Encümeni Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 24.06.2015 Tarih ve 819 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü:

Tavşanlı Kaymakamlığının 20.03.2018 Tarih ve 1069 Saylı yazılarına gereğince Belediyemiz Teknik Elemanlarınca yapılan tetkik sonucu İlçemiz  Muhtelif Cadde ve Sokaklarında bulunan bazı yapıların bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği,can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz ettiği göz önüne alınarak gerekli yıkım kararının alınmasının istenildiği Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün yazılarından anlaşılmış olup, Muhtelif Cadde ve Sokaklarında bulunan aşağıda Sıra No Bina Sahibi Adresi ada parsel nosu yazan ve ekli krokide gösterilen binaların bakımsızlıktan dolayı virane duruma geldiği ve ekonomik ömrünü doldurduğu can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği ve çoğu taşıyıcı sistemlerin de çöktüğü, binaların çok eski olması nedeniyle bakım ve onarımının da mümkün olamayacağı göz önüne alınarak  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce tanzim edilen maili inhidam raporları doğrultusunda 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.ve 40.Maddeleri gereğince mülk sahipleri tarafından yıktırılmasına aksi takdirde söz konusu yerlerin  Belediyemizce yıkılarak yıkım masraflarının ilgililerden % 20 fazlasıyla tahsili cihetine gidilmesine karar gereğince işlem yapılmak üzere karar suretinin gerekli tebligat ve işlemlerin yapılabilmesi için  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüklerine havalesine ittifakla karar verildi.

YIKIMI YAPILACAK BİNANIN

SIRA NOBİNA SAHİBİADRESADAPARSEL
1Nuran BOYACIBeyköy Mahallesi Köy altı mevkii13411
2Sırrı ÖZKULDedeler Mahallesi1463
3Kasım KAYNAR ve Hiss.Dedeler Mahallesi10151
4Tavşanlı BelediyesiMoymul Mahallesi41620
5Hakkı ATAYMoymul Mahallesi3412
6Mehmet Ali ÇETİNÇırçırçeşme Mahallesi Hakim Mefaret Hanım Cad:no:52146351
7İbrahim ARMUTÇırçırçeşme Mahallesi Ş.Mehmet Akif Pekpak Sokak No:107801337
8İsmail ÖNOLÇardaklı Mahallesi01393
9İbrahim UYGUNÇardaklı Mahallesi01392
10Mustafa ARSLANÇardaklı Mahallesi Tavşanlı Çardaklı Yolu Caddesin No:6801564
11Ömer KAYMAK-Hüseyin ÇELİK ve Hiss.Çardaklı Mahallesi Uyar Sokak(Camii Karşında)  
12İbrahim DEMİRÇardaklı Mahallesi01556
13Çardaklı Girişindeki Damlar-46 AdetÇardaklı Mahallesi  
SIRA NOBİNA SAHİBİADRESADAPARSEL
14Çardaklı Girişindeki FabrikaÇardaklı Mahallesi04234
15Hüseyin Cüneyt KAPLANÇukurköy Mahallesi Menderes Caddesi No:197-No:197/117793
16Kütahya Tavşanlı Kara Yolu Üzerindeki BinaÇukurköy Mahallesi(Lodos Meşubarın karşısı-Akalar Petrole 200 mt uzaklıkta)  
17Yaylacık Girişinde Bulunan Orman BinalarıÇukurköy Mahallesi(TOKİ İki Yolunun Altından Yaylacık Ormanına Çıkan Yolda)  
18Maliye HazinesiÇukurköy Mahallesi Mederes Caddesi No:10216942
19Harun TERCANÇukurköy Mahallesi Ören Değirmeni Mevkii15747
20İsmail KAYNAK-Ahmet KAYNAKÇukurköy Mahallesi Kocamuallim Caddesi No:2614938
21Hayır  İlim Sosyal Hizmetler VakfıÇukurköy Mahallesi Fatih Caddesi No:5206261