Yazar: Turgut Eren

Temmuz 1, 2020

Tavşanlı Belediye Başkanlığından

Belediye Encümeni Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır. Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğünün 21.02.2020 Tarih ve 255 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü: İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1916 ada 13 parsel üzerinde bulunan mülkiyeti Neziha ÖZDEMİR’e ait Bahçeli Kagir Ev vasıflı yapının bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği,can ve mal güvenliği açısından da tehlike […]

Temmuz 1, 2020

Tavşanlı Belediye Başkanlığından

Belediye Encümeni Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır. Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğünün 08.05.2020 Tarih ve 557 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü: İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi 936 ada 1 parsel üzerinde bulunan mülkiyeti Durali ÇÖMEZ’e ait Arsa vasıflı binaların bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği,can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz ettiği […]

Temmuz 1, 2020

Tavşanlı Belediye Başkanlığından

Belediye Encümeni Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır. Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğünün 07.05.2020 Tarih ve 555 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü: İlçemiz Çukurköy Mahallesi 1458 ada 11 parsel üzerinde bulunan mülkiyeti Emine TOKER ve Hissedarları’na ait Ev ve Avlu vasıflı binanın bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği,can ve mal güvenliği açısından da […]