Temmuz 25, 2022

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ile Yasemin Çavdar

           Belediye Encümeninin 22.07.2022 Tarih ve 29-229 sayılı kararı ile Meri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması yapılmasına karar verilen İlçemiz Çukurköy mahallesi Şabandede mesire alanı ile Tavşanlı Kütahya Karayolu arasında kalan ve Belediyemizce ihalesi yapılan ekli listede ada/parsel m2’leri belirtilen Toplam: 674439,03 m2 alanda m2 meri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18.maddelerine göre 205 nolu İmar Uygulaması yine 22.07.2022 tarih ve 29-229 sayılı encümen kararı ile onaylanmıştır.

           Bununla ilgili imar adası dağıtım cetvelleri, düzenleme ortaklık payı hesabı, parselasyon planı, proje ve diğer evrakların 25.07.2022 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosuna asılacaktır.          

           İlgililere ilanen duyurulur.25.07.2022