Şubat 14, 2022

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ile Yasemin Çavdar

Farika Porselen adına Fatih YEŞİLKIR’ın 30.12.2021 tarih ve 7276 numaralı dilekçesinde bahsedilen, İlçemiz Kayıköy 152 ada 3,4,5,6 ve 7 parsel numaralı parsellerde kurulacak sanayi tesisi için Sanayi Alanı olarak planlı imar adasının doğu, batı ve güneyinden 5’er metre Sağlık koruma bandı bırakılması ve imar planına işlenmesi ile ilgili 01.10.2010 tarih ve 10/91-5 sayılı meclis kararı alınmış ve imar plan tadilatı teklifi ile ilgili 21.01.2022 tarih ve 22 sayılı meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen, 04.02.2022 tarih ve 27 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-43026535 Plan İşlem Numaralı uygulama planı Belediyemiz ilan panosuna ve ilgili mahalle muhtarlığı panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.
İlgililere ilanen duyurulur. 11.02.2022