Şubat 8, 2022

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ile Yasemin Çavdar

Mülkiyeti Belediyemize ait Ömerbey Toplu Konut Alanı içerisinde kalan İlçemiz Moymul Mahallesi 2362 ada 1 parsel numarasında 4499,45 m2 yüzölçümlü 1/1000 ölçekli uygulama imar planında T2 (Emsal:0,90 Yençok:2 Kat ) ticaret alanında kalan taşınmaz ile ilgili Ömerbey Toplu Konut Alanının, akaryakıt ve LPG alanı ihtiyacını karşılamak amacı ile taşınmazın bir kısmının Akaryakıt+LPG Alanı olarak planlanmasına yönünde plan tadilat teklifi ile ilgili 03.12.2021 tarih ve 114 sayılı meclis kararına göre plan tadilatı yapılmasına karar verilen, 07.01.2022 tarih ve 11 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören plan tadilat teklifi ile ilgili olarak UİP-43917768 Plan İşlem Numaralı uygulama planı Belediyemiz ilan panosuna ve ilgili mahalle muhtarlığı panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.