TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           Belediye Encümeninin 31.12.2021 Tarih ve 48-356 sayılı kararı ile Meri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi gereğince imar uygulaması yapılmasına karar verilen İlçemiz Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hasan ALAGÖZ adına kayıtlı 115 ada 7 parsel numaralı 581,65 m2 alanlı, mülkiyeti Havva KAYA, Mustafa GÖKTEPE, Güler BAKIR ve Ahmet GÖKTEPE adına kayıtlı 115 ada 10 parsel numaralı 247,49 m2 alanlı, mülkiyeti Davut BUROĞLU adına kayıtlı 115 ada 11 parsel numaralı 257,67 m2 alanlı, mülkiyeti Füsun AKYOL, Mücahit Mürşit AKYOL, Mehmet Taha AKYOL ve Gülsüm İlayda AKYOL adına kayıtlı 115 ada 23 parsel numaralı 212,07 m2 alanlı, mülkiyeti Mustafa YÜRÜK ve Emin YÜRÜK adına kayıtlı 115 ada 80 parsel numaralı 385,33 m2 alanlı, mülkiyeti Ömer DURAN adına kayıtlı 115 ada 101 parsel numaralı 315,89 m2 alanlı ve mülkiyetleri Tavşanlı Belediyesi adına kayıtlı 115 ada 107 parsel numaralı 231,67 m2 alanlı ve 115 ada 108 parsel numaralı 41,70 m2 alanlı olmak üzere Toplam:2209,59 m2 alandameri imar planı ve 3194 sayılı imar kanununun 18.maddelerine göre 204 nolu İmar Uygulaması yine 05.11.2021 tarih ve 40-298 sayılı encümen kararı ile onaylanmıştır.

           Bununla ilgili ekli uygulama sınır krokisi ile imar adası dağıtım cetvelleri, düzenleme ortaklık payı hesabı (yoldan tescil tamamen bağış olarak verilecektir.), parselasyon planı, proje ve diğer evrakların 10.01.2022 tarihinden itibaren 1 ay müddetle Belediyemiz ilan panosuna asılacaktır.          

           İlgililere ilanen duyurulur.10.01.2022