Şubat 26, 2021

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ile Yasemin Çavdar

Müdürlüğümüzce satışına karar verilen Taşınmaz satış ilanı yazımız ekinde
gönderilmiştir. İlanın belediyemiz ilan vasıtaları ile satış tarihinden evvel ilan edilerek tanzim edilecek olan ilan tutanağının satış gününden evvel ilan edilerek tanzim edilecek olan ilan tutanağının satış gününden önce müdürlüğümüze teslim edilmesi, ayrıca satış ilanında belirtilen gün ve saatler arasında belediyemiz tellanın satış yerinde hazır edilmesi rica olunur.