Şubat 12, 2021

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENELERİ HAKKINDA BASIN BÜLTENİ

ile Turgut Eren

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince, ilimiz merkez ve ilçelerinde bulunan;

TSE TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

1- Akaryakıt ve LPG sayaçları, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, Adblue sayaçları ve akaryakıt hacim ölçek kapları, (Müracaatlar iki yılda bir Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı)

2-  Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar (Müracaatlar iki yılda bir Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı)

3- Tartım işinde kullanılan Hassas kütle ölçüleri, 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri,  demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2000 kg üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri yüksek çekerli baskül (kamyon kantarları vb.) ile aks kantarları (Müracaatlar iki yılda bir Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı)

       https://basvuruportal.tse.org.tr başvuru adresinden TSE Türk Standartları Enstitüsü’ne, 28 Şubat 2021 tarihi mesai bitimine kadar beyanname verilmesi gerekmektedir.

YETKİLİ MUAYENE  SERVİSLERİ (Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş)

1 –  Otomatik tartı aletleri, (Müracaatlar iki yılda bir Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı)

2 –  I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, (Müracaatlar II yılda bir Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı)      Eczacılar kuyumcular vb.

3 – Tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri.(Müracaatlar iki yılda bir Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı)

4 –  Takograf Cihazları (Araç  Muayenesi öncesi yıl esaslı 2 yıl )

5 –  Taksimetre Cihazları ( Muayene tarihinden itibaren gün ve yıl esaslı 3 yıl )

6 –  Isı Cihazları (Müracaatlar Beş yılda bir Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı)

7 –  Egzos Emisyon Cihazları (Müracaatlar yılda bir Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetkilendirmiş olduğu Yetkili Muayene Servislerine ilimizde tek yetkili servis olan (Kütahya YMS) firmasına 28 Şubat 2021 tarihi mesai bitimine kadar beyanname verilmesi gerekmektedir.

BELEDİYE GRUP ÖLÇÜ AYAR MEMURLUKLARI

1 – Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,(Müracaatlar iki yılda bir Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı)

2 -Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;(Müracaatlar iki yılda bir Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı)

a) Masa terazileri,

b) Asma teraziler,

c) Tek kollu kantarlar,

d) İbreli teraziler.

Pazaryerlerinde bulunan tartım işlerinde kullanılan teraziler için bağlı bulunduğu Belediyelere 28 Şubat 2021 tarihi mesai bitimine kadar beyanname verilmesi gerekmektedir.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜKLERİ

  1 – Uzunluk, Alan, Hacim, Yoğunluk ölçerler (areometreler), Hububat Muayene aletleri, Naklimetreler  (Müracaatlar iki yılda bir Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı)

  2 – Elektrik, Su ve Gaz sayaçları ( Müracaatlar On yılda bir kez Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı) 

Not: Elektrik, Su ve Gaz Sayaçlarının Muayenesinden  dağıtım şirketleri sorumludur

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne 28 Şubat 2021 tarihi mesai bitimine kadar beyanname verilmesi gerekmektedir.


            Aksi halde beyanname vermeyen ölçü aleti sahipleri hakkında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15. Maddesinin (c) bendi gereği İdari para cezası uygulamasına gidilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

               Kütahya Valiliği

      Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü