Mart 5, 2021

TAVŞANLI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ile Yasemin Çavdar

MENKUL MAL SATIŞ İLANI

Amme alacağından dolayı haczedilen ve aşağıda özellikleri belirtilen menkul malların 6183 sayılı Amme Alacaklıların Tahsili Hakkında Kanununun 84. ve 85. inci maddeleri gereğince açık artırma usulü ile aşağıda belirtilen şartlar dahilinde Dairemizce açık arttırma suretiyle satılacaktır.

  1. Birinci açık arttırma 18.03.2021 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde Dairemiz Toplantı Salonunda yapılacaktır.
  2. Birinci açık arttırmada verilen teklifler menkul mallara biçilen değerin %75’ ini bulmadığı taktirde, satış yapılmayacak ikinci ihale tarihinde yeniden artırmaya çıkarılacaktır. İkinci arttırma 25.03.2021 salı günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
  3. İkinci artırmada alıcı çıkmadığı veya satış yapılmasının uygun olmadığı hallerde 6 ay içinde pazarlık usulü ile satış yapılacaktır. 
  4. Satılan mal, bedeli tahsil edilmeden teslim edilmez.
  5. Birinci artırmaya giderek teklif veren müşterilerin malı almaktan vazgeçmeleri veya verilen mühlet içinde bedelin tamamı ödenmez ise mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. Ayrıca 6183 S. Kanunun 86. maddesi gereği; birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark, diğer zararlar ve %5 faiziyle alınır. Veya ikinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde, birinci ihale bedeli diğer zararlar ve %5 faiz ayrıca bir hüküm alınmaksızın bu kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
  6. Satış bedeli üzerinden ayrıca hesaplanarak  KDV, 5.69 DV, Tellâliye ücreti ve diğer giderler alıcıya aittir, yediemini otopark ücreti satış tutarından verilecek olup otopark ücreti satış bedelinin % 30 geçemez.
  7. Satışa çıkarılan taşınır mal, mevcut fiili durumu ile ihale edildiğinden; alıcı tarafından hiçbir itirazda bulunmaz. Arttırmaya katılmak isteyenler nüfus cüzdanı ile birlikte belirtilen gün ve saatte belirtilen gün ve saatte satışın yapılacağı yerde hazır bulunmaları
  8. 2918 sayılı K.T.K.un 35’inci maddeleri gereğince ödenmesi gereken araç muayene ücreti ve aylık % 5 faizi ile sürüm ölçüm ücretinin tamamı alıcıya aittir.
  9. İhale yetkilisinin, alacaklı amme idaresi ile borçlusunun menfaatini düşünerek satıştan vazgeçme hakkı ve serbesti bulunmaktadır.
  10. Satışı yapılacak malların fiziki durumları hakkında daha fazla bilgi almak isteyenlerin araçların bulunduğu adreslere giderek araçları görmeleri gerekmektedir. Aksi halde, ihalede artırmaya katılanlar menkul malların fiziki durumları hakkında bilgi sahibi olmuş ve yerinde görmüş olarak değerlendirilecektir.

İLANEN DUYURULUR

 SATILACAK MENKUL MALLARIN ÖZELLİKLERİ/  İHALE SAATİBİÇİLMİŞ DEĞERİ
143UH630 plakalı 1992 model beyaz renkli Brodway tipinde, kaportasında çürükleri bulunan, lastikleri patlak, hali hazırda çalışmayan Renault marka otomobil Aracın Bulunduğu Yer: İstasyon Mh. Akşemsettin C. No:101 (Evin önü) TAVŞANLI   İhale Saati: 10.00     KDV Oranı : % 112.000,00