Şubat 24, 2021

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü’nden

ile Yasemin Çavdar

İşletme Müdürlüğümüzün 2021 yılı için geçerli olmak üzere 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2896 sayılı kanunla değişik 112, 113, 114 maddeler ve Ağaçlandırma Tazminatına esas Orman emvali birim fiyatları gösterir cetveller (Tazminata Esas Olmak Üzere Dikili Fidan Bedelleri Cetveli) cetvelleri aşağıda sunulmuştur.